Zwemonderwijs

Zwemonderwijs

Afgelopen maandag 14 maart heeft het tv-programma Radar aandacht besteed aan de wijze waarop het zwemonderwijs in Nederland is georganiseerd en de voorwaarden waaronder zwemles gegeven mag worden.

Als reactie daarop informeren wij u graag over het zwemonderwijs bij Zwembad de Meerkamp:

In zwembad de Meerkamp zijn alle zweminstructeurs gediplomeerd. Zij hebben een vakopleiding in de zwembadbranche gevolgd of hun instructielicentie verworven via het CIOS of de ALO.
De vakopleidingen worden in licentie uitgegeven door de NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid).

Voor de uitgifte van de zwemdiploma’s van het zwem-ABC bezit onze organisatie een licentie van de NRZ. Voor het voeren van de licentie dienen wij aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen die jaarlijks onafhankelijk worden gecontroleerd en getoetst.
De reactie van de NRZ op de uitzending van Radar kunt u hier lezen.

Het wekelijkse afzwemmen voor de zwemdiploma’s van het zwem-ABC dienen wij bij de NRZ aan te melden en regelmatig krijgen wij bezoek van een gedelegeerde namens de NRZ die de kwaliteit van de zwemvaardigheid van de kinderen en de kwaliteit van de organisatie van het afzwemmen beoordeelt.
Onze zweminstructeurs zijn allemaal opgeleid tot examinator Nationale Zwemdiploma’s waardoor de kwaliteit van het afzwemmen extra is geborgd.

Verder hebben wij de organisatie van onze zwemlessen, de methodiek en de einddoelen van de verschillende niveaus van onze zwemlesgroepen beschreven in ons zwemlesplan.
Alle instructeurs werken volgens dit zwemlesplan waardoor er een uniforme aanpak is voor onze zwemlessen en instructeurs (zwem)lessen van elkaar kunnen overnemen.

Zwembad De Meerkamp herkent zich niet in de zorgen die tijdens de uitzending van Radar door verschillende partijen werden geuit over de kwaliteit van het zwemonderwijs in Nederland. Wij zijn wel voorstander van het wettelijk vastleggen van kwalitatieve voorwaarden waaraan zwemlesaanbieders in de meest brede zin moeten voldoen.

Delen:

Doorgaan naar artikel