De ABG en de ABS hebben dit seizoen een splinternieuwe programmering gekregen. Met een fris pakket van nieuwe en bekende aquasporten, hebben we geprobeerd een betere aansluiting te zoeken bij de behoeftes van onze bezoekers. U heeft als deelnemer aan de ABG en ABS ons in de afgelopen weken van positieve en van kritische feedback voorzien.

Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben we een aantal wijzigingen in het activiteiten programma doorgevoerd. Niet alle wensen waren te verwezenlijken, maar we denken dat we u met de nieuwe programmering beter van dienst kunnen zijn!

Het gewijzigd rooster gaat in op maandag 7 oktober. U kunt op https://meerkamp.nl/abg/ en op https://meerkamp.nl/abs/ de nieuwe programmering bekijken.