Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle entree kaarten

 • Er wordt op geen enkele entree kaart restitutie of compensatie gegeven.
 • De Meerkamp behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht voor het zwembad deels of geheel te sluiten ofwel volledig aan een partij te verhuren. Dit geeft voor de kaarthouder geen recht op enige vergoeding.
 • Bezoekers aan De Meerkamp worden geacht het huishoudelijke reglement te kennen en zich daarnaar te gedragen, een exemplaar hangt bij ingang van het zwembad of is te vinden op https://meerkamp.nl/gedragsregelszwembaden/ en https://meerkamp.nl/huisregels/.
 • Het management van De Meerkamp behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor, zonder opgaaf van reden, de toegang te weigeren.
 • In geval van onduidelijkheden beslist het management van De Meerkamp.
 • Kinderen zonder Nederlands zwemdiploma moeten onder begeleiding van een volwassene, ouder dan 18, vergezeld worden. De volwassene draagt zwemkleding, is zwemvaardig en blijft te allen tijde op armlengte van het kind.

Voorwaarden van toepassing op losse entreekaarten

 • Op verlopen entreekaarten wordt geen restitutie of compensatie gegeven.
 • De vroege vogel kaarten zijn geldig maandag t/m vrijdag van 07:00-8:45

Meerbadenkaarten, periodekaarten en leskaarten

 • Op een pas kunnen meerbadenkaarten, periodekaarten en leskaarten gezet worden.
  Alle kaarten zijn voor een bepaalde periode geldig.
 • In geval van verlies of diefstal van een pas, kunt u tegen betaling een duplicaatpas laten maken. U kunt hiervoor terecht bij de receptie. Informatie over uw kaarten blijft in de computer van de receptie bewaard en kan op de nieuwe pas gezet worden.
 • De leskaarten en periodekaarten zijn strikt persoonlijk, bij meerbadenkaarten is het mogelijk met meerdere personen gebruik te maken van de kaart.
 • Toegang tegen het gereduceerd tarief ‘Amstelveenpas’ wordt alleen verleend op vertoon van een geldige Amstelveenpas. Dit geldt ook voor elk afzonderlijk bezoek bij een 12-badenkaart Amstelveenpas.
 • Met leskaarten en periodekaarten kunt u éénmaal per dag naar binnen.
 • Een pas met daarop een verlopen kaart, die u niet kunt of wilt verlengen, wordt altijd ingenomen.
 • Meerbadenkaarten zijn 6 maanden geldig.
 • Vroege vogel-kaarten zijn aan tijd gebonden (zie openingstijden).
 • Zonder pas met geldige kaart kunt u niet deelnemen aan de les, als: er geen lessen meer op uw kaart staan, als uw kaart verlopen is en als u meer dat 3 lessen zonder afmelding bij de zwemles niet aanwezig bent, wordt u zonder tegenbericht uit de les geplaatst.
 • De kaarten zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen.
 • De jaarkaart banenzwemmen is uitsluitend geldig op de tijden die als banenzwemmen aangegeven zijn in het openstellingsrooster voor het wedstrijdbad binnen.

Zomerabonnementen en gezinszomerabonnementen

 • Het zomerabonnement en het gezinszomerabonnement zijn periodekaarten. Periodekaarten zijn persoonsgebonden, dit betekent dat alleen de pashouder zelf gebruik mag maken van het abonnement.
 • De abonnementhouder dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren.
 • Bij misbruik wordt het abonnement geblokkeerd, zonder recht op restitutie.
 • Het abonnement is geldig vanaf openstellingsrooster van het buitenbad tot einde buitenbadseizoen.

Voorwaarden van toepassing op Aquasportlessen

 • In door de Meerkamp vastgestelde schoolvakanties en feestdagen wordt geen les gegeven.
 • Bij ziekte van een instructeur doen wij onze uiterste best een vervanger te vinden. Is het ons niet gelukt tijdig een vervanger te vinden, kunt u de les op een ander tijdstip volgen of recreatief zwemmen.
 • Verzoeken tot overplaatsing naar een andere dag / tijd kunnen per e-mail worden gedaan.

Voorwaarden van toepassing op zwemlessen

 • Voor de voorwaarden van toepassing op zwemlessen klikt u hier.
Het buitenbad is open!

Het buitenbad is elke dag van 08.00 - 17.00 uur geopend.
Reserveren is verplicht.

Het binnenbad van zwembad De Meerkamp in ieder geval tot en met dinsdag 2 maart 2021 gesloten.

Vind je het buitenbad iets te koud maar wil je wel vaker thuis bewegen?
Doe dan mee met beweegvideo's op onze website www.amstelveensport.nl of op ons online beweegplatform https://bewegen.amstelveensport.nl/

Veel succes en blijf bewegen!